Yi Jin Jing with Shi Heng Yi - 12 Cards Set

Yi Jin Jing with Shi Heng Yi - 12 Cards Set

260,00 €Preis

Full set of

all 12 Yi Jin Jing postures 

high quality fine-art print (12 x 15,4 cm) of

original watercolor paintings